Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

nlovett
1540 3631
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaSkydelan Skydelan
8264 099e 500
Reposted fromerial erial viaSkydelan Skydelan

March 24 2017

nlovett
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaAinsworthCass AinsworthCass
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaAinsworthCass AinsworthCass
5030 a703
Reposted fromamatore amatore viaAinsworthCass AinsworthCass
nlovett
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
nlovett
Moje serce to jest muzyk,
który zwiał z orkiestry,
bo nie z każdym lubi grać.
Żaden mu maestro
nie potrafi rady dać.

Moje serce to jest muzyk
improwizujący,
co ma własny styl i rytm,
ale gdy gorąco kocha,
wtedy gra jak nikt.
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viaAinsworthCass AinsworthCass

March 19 2017

6000 ab26 500
Reposted fromBeesneeze Beesneeze viaSkydelan Skydelan
nlovett
Reposted fromnaich naich viaacia acia

March 18 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaxmoshix xmoshix
1506 e284 500

ultrasnufkinworld:

moomins philosophy and moominpappas priorities 

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaxmoshix xmoshix
nlovett
Ludzi normalnych nie ma dziś w Europie. Wiktor Gomulicki w odpowiedzi na ankietę "Cyklisty" z 1897 roku.

Reposted fromciarka ciarka
nlovett
9473 0070 500
Pro Life ?
Reposted fromzungud zungud viaRedPenny RedPenny
nlovett
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viaRedPenny RedPenny
nlovett
5454 ff7c
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan

March 17 2017

5001 64ed 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
nlovett
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaPoranny Poranny

March 13 2017

9264 c5d4 500
Reposted fromirmelin irmelin viaSkydelan Skydelan

March 12 2017

nlovett
2802 da99 500
Reposted fromfungi fungi viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl