Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

nlovett
5603 8c95 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaSkydelan Skydelan
nlovett
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaSkydelan Skydelan
nlovett
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaSkydelan Skydelan

July 17 2017

nlovett
nlovett
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaRedPenny RedPenny
nlovett
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
nlovett
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaciarka ciarka

June 25 2017

nlovett
2338 104a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan

June 24 2017

2621 1380

Buongiorno

June 23 2017

nlovett

June 22 2017

6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaciarka ciarka

June 21 2017

nlovett
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaSkydelan Skydelan
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaSkydelan Skydelan

June 19 2017

nlovett
5639 dec8 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
nlovett
5507 bf66 500
Reposted fromkatisz katisz viaSkydelan Skydelan
nlovett
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan
nlovett
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
nlovett
1350 614f
Reposted fromnataliablus nataliablus viaSkydelan Skydelan

June 17 2017

nlovett
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted fromwwannie wwannie viaSkydelan Skydelan
nlovett
4969 546c 500
Reposted fromoll oll viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl