Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

nlovett
nlovett
9413 eedf 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaSkydelan Skydelan
nlovett
5124 64bb
Reposted fromdailylife dailylife viaSkydelan Skydelan
nlovett

November 03 2017

nlovett
9599 d54a
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaxmoshix xmoshix
nlovett
5724 8940 500
Reposted fromkaiee kaiee viaxmoshix xmoshix
nlovett
5384 8a34 500
Reposted fromsebazet sebazet viaxmoshix xmoshix

October 08 2017

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
nlovett
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaSkydelan Skydelan
nlovett
3011 f4e0 500
Reposted fromhagis hagis viaSkydelan Skydelan
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viaciarka ciarka
1348 a4ce
Reposted fromollivander ollivander viaRedPenny RedPenny
8217 a782
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka

September 16 2017

nlovett

September 13 2017

nlovett

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSkydelan Skydelan
4575 8b6c 500

banshy:

Gásadalur by Juuso Hämäläinen

September 12 2017

nlovett
nlovett
0884 d80b 500
Reposted fromoll oll viaciarka ciarka
Reposted frommessedup messedup viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl