Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

nlovett
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaciarka ciarka

June 25 2017

nlovett
2338 104a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan

June 24 2017

2621 1380

Buongiorno

June 23 2017

nlovett

June 22 2017

6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaciarka ciarka

June 21 2017

nlovett
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaSkydelan Skydelan
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaSkydelan Skydelan

June 19 2017

nlovett
5639 dec8 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaSkydelan Skydelan
nlovett
5507 bf66 500
Reposted fromkatisz katisz viaSkydelan Skydelan
nlovett
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan
nlovett
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
nlovett
1350 614f
Reposted fromnfading nfading viaSkydelan Skydelan

June 17 2017

nlovett
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Reposted fromwwannie wwannie viaSkydelan Skydelan
nlovett
4969 546c 500
Reposted fromoll oll viaRedPenny RedPenny
nlovett
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viaRedPenny RedPenny

June 13 2017

nlovett
1679 063e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaciarka ciarka

June 09 2017

nlovett
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaciarka ciarka

June 05 2017

nlovett

June 02 2017

4144 5725 500

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromtavorite tavorite viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl