Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

nlovett
3011 f4e0 500
Reposted fromhagis hagis viaSkydelan Skydelan
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viaciarka ciarka
1348 a4ce
Reposted fromollivander ollivander viaRedPenny RedPenny
8217 a782
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka

September 16 2017

nlovett

September 13 2017

nlovett

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSkydelan Skydelan
4575 8b6c 500

banshy:

Gásadalur by Juuso Hämäläinen

September 12 2017

nlovett
nlovett
0884 d80b 500
Reposted fromoll oll viaciarka ciarka
Reposted frommessedup messedup viaciarka ciarka

September 10 2017

nlovett
4172 4641
Reposted fromnyaako nyaako viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 07 2017

nlovett

September 01 2017

nlovett
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viaznikajac znikajac

August 31 2017

5360 170f
Reposted fromSkydelan Skydelan

August 30 2017

nlovett
I mogę czytać cię jak ulubioną książkę
Jak jesteś obok wiem, że wszystko będzie dobrze
— Quebonafide ft. Klaudia Szafrańska - Candy

August 29 2017

nlovett
7483 0af2
Reposted fromsoSad soSad viaSkydelan Skydelan

August 28 2017

nlovett
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaSkydelan Skydelan
nlovett
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl